TUTAJ Sklep detaliczny

Procedura reklamacyjna

Gwarancja na wszystkie towary wynosi 24 miesiące. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych. Wady powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, mycia lub normalnego zużycia lub uszkodzeń mechanicznych nie są objęte gwarancją. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze przesyłki. W przypadku, gdy kupujący stwierdzi wadę towaru, zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym fakcie sprzedającego. Powiadomienie to można złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@bezvapleteni.cz lub za pośrednictwem zarejestrowanego pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem Poczty Czeskiej lub innej firmy transportowej. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu towaru, jeżeli tego nie uczyni, towar uznaje się za bez wad i kompletny, tj. domniemanie, że towar został dostarczony w odpowiednim stanie.

Do złożenia reklamacji i wymiany towaru potrzebne są:

dokładny opis wady
przedstawić dowód zakupu towaru
towar nie może nosić śladów zużycia i musi być kompletny, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi metkami od producenta
dokładny opis żądania wymiany
nieuszkodzony towar należy dostarczyć na adres: AXland.cz s.r.o., Poděbradova 1442/109, 702 00, Ostrava
przesyłki z płatnością przy odbiorze nie będą przyjmowane
koszt wymiany towaru w całości pokrywa kupujący

Reklamacje muszą być załatwione bez zbędnej zwłoki w terminie przewidzianym prawem, tj. w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, chyba że sprzedawca i konsument pisemnie uzgodnią dłuższy termin. Jeśli produkt jest reklamowany po upływie okresu gwarancji lub jeśli wada została spowodowana przez klienta lub wada została spowodowana przez czynniki, które nie są objęte

warunkami gwarancji producenta produktu obowiązującej w Republice Czeskiej. Niniejsza procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z Kodeksem Cywilnym, klient jest zobowiązany do zapoznania się z nią i kupując towar zgadza się z nią i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad reklamacji bez uprzedniego powiadomienia.

 

telefonní číslo+420 702 010 909
emailinfo@bezvapleteni.cz